Skip to main content

Arne, Svend-Erik Martin og Anni

Kære Bjarne. Hjertelig tak til dig. Du var en stor hjælp ved vores mors bisættelse. Du har rådet os positivt, vi fik en god snak med lidt humør over en kop kaffe med kage til i vores mors hjem. Du lyttede til os, vores mor havde lavet sin SIDSTE VILJE, og det kan anbefales, da det er godt og have når man mister en man elsker. Alt vedr. bisættelsen gjorde du unikt. Kiste, blomster, urne, annonce, kirken var så smuk. Familien har talt om at det du gjorde var perfekt. Vi kan kun anbefale dig, en dag familien vil huske. Venligst og stort tak
På familiens vegne, Arne, Svend-Erik Martin og Anni.

Du kan kontakte os hele døgnet