Skip to main content

Forfatter: admin

Ken Sølvhøj

1000 tak for en uovertruffen håndtering.
Det giver en enorm tryghed i en svær tid, at du er så empatisk og professionel.
Selvfølgelig ville jeg da være behjælpelig med blomsterkortene.
Og ja, Omsorgspleje har været helt fantastiske i deres omsorg og støtte gennem både min fars og mors hjemmehjælp, pleje, sygdomsforløb og afsked med livet
Du er jo i en branche, hvor jeg håber, at der går laaaang tid, før jeg skal bede om din assistance. Jeg vil til gengæld ikke tøve, hvis behovet melder sig.
De bedste hilsner – Ken Sølvhøj

Henriette

Hej kære Gorm.
Først og fremmest vil jeg gerne endnu en gang på egne og mine søskende vegne takke dig for hjælpen og din fantastiske måde at være på i forbindelse med vores mor Bodils bisættelse.
Med venlig hilsen Henriette

Birgit og familie

Kære Carsten!
Mange tak for at du vejledte grundigt og sørgede for at bisættelsen af vores mor forløb helt efter vores aftale og som vores mor Constance havde ønsket sig den!
Venlig hilsen Birgit og familie

Altid frejdig, når du går (784)

Mel.: Dagen går med raske fjed

 1. Altid frejdig, når du går
  veje, Gud tør kende,
  selv om du til målet når
  først ved verdens ende!
 2. Aldrig ræd for mørkets magt,
  stjernerne vil lyse!
  Med et Fadervor i pagt
  skal du aldrig gyse!
 3. Kæmp for alt, hvad du har kært,
  dø, om så det gælder!
  Da er livet ej så svært,
  døden ikke heller.

Chr. Richardt 1867.

Fred hviler over land og by (778)

Mel.: Rudolph Bay 1827
Thomas Laub 1922

 1. Fred hviler over land og by,
  ej verden larmer mer;
  fro smiler månen til sin sky,
  til stjerne stjerne ser.
 2. Og søen blank og rolig står
  med himlen i sin favn;
  på dammen fjerne vogter går
  og lover Herrens navn.
 3. Der er så stille og så tyst
  i himmel og på jord;
  vær også stille i mit bryst,
  du flygtning, som dér bor!
 4. Slut fred, o hjerte, med hver sjæl,
  som her dig ej forstår!
  Se, over by og dal i kvæld
  nu fredens engel går.
 5. Som du han er en fremmed her,
  til Himlen står hans hu;
  dog i det stille stjerneskær
  han dvæler her som du.
 6. O, lær af ham din aftensang:
  Fred med hver sjæl på jord!
  Til samme Himmel går vor gang,
  adskilles end vort spor.
 7. Fred med hvert hjerte, fjern og nær,
  som uden ro mon slå!
  Fred med de få, som mig har kær,
  og dem, jeg aldrig så.

B.S. Ingemann 1822

Dagen går med raske fjed (771)

Mel.: C.E.F. Weyse 1838

 1. Dagen går med raske fjed,
  dagens børn må ile.
  Aftenrøden bringer fred,
  nattens stjerner hvile.
 2. Lykken gækker store, små,
  leger med guldterning;
  lykkeligst at hvile på
  er fuldendte gerning.
 3. Lidt dog store, mindre små
  kan til gavns fuldbringe;
  viljen ser vor Herre på,
  giver kraften vinge.
 4. Lykkens lunefulde spil
  leger ej med sjæle:
  Alting føjes, som Gud vil;
  her er trygt at dvæle.
 5. Blomst skal bære frugt engang,
  høst skal følge sommer.
  Dag er ej så travl og lang,
  aftenstund dog kommer.
 6. Lad ved dag kun op og ned
  lykkens terning rulle!
  Fandt ved kvæld kun sjælen fred,
  gik det, som det skulle.

B.S. Ingemann 1838

Jeg er træt og går til ro (770)

Mel.: Jørgen Malling 1869

 1. Jeg er træt og går til ro,
  lukker mine øjne to;
  Fader, se med kærlighed
  til mit ringe leje ned!
 2. Har i dag jeg, kære Gud,
  syndet imod dine bud,
  vær mig nådig, vær mig god,
  slet det ud for Jesu blod!
 3. Se, o Herre, til os ind,
  os, som har det samme sind,
  sæt, o Gud, din englehær
  om alverden, fjern og nær!
 4. Stå de syge hjerter bi,
  luk de trætte øjne i,
  giv os alle fred og ro
  i vor Herres Jesu tro!

Luise Hensel 1817.
Kristian Arentzen 1846.

Se, nu stiger solen af havets skød (754)

Mel.: Lars Nielsen 1891

Oluf Ring omkring 1915

 1. Se, nu stiger solen af havets skød,
  luft og bølge blusser i brand, i glød;
  hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
  medens lyset lander på verdens kyst!
 2. Jeg vil ånde luften i fulde drag,
  synge Gud en sang for den lyse dag,
  takke ham, at morgnen mig end er sød,
  at mig dagen fryder, trods synd og død.
 3. Takke ham, som gav mig, når sol står op,
  selv at føle morgen i sjæl og krop,
  at al mørkhed svinder og sjælevé,
  blot jeg trygt vil sige: din vilje ske!
 4. O, at jeg tør favne dig, skære dag,
  kalde dig med navne, min sjæls behag,
  alle gode navne, som bedst jeg ved:
  Moder, søster, elskte: min kærlighed!
 5. Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,
  did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,
  ret som om det ånded af lyset ud –
  o du milde Fader, min skaber, Gud!
 6. Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
  lad mig ikkun stævne imod min grav:
  Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
  ud hans hånd mig river af dødens garn.
 7. Se, da stiger solen af hav på ny,
  alle dødens skygger for evig fly;
  o for sejersjubel, for salig lyst:
  Lyset stander stille på livets kyst!

Jakob Knudsen 1891.

Nu falmer skoven trindt om land (729)

Mel.: Johan H. Nebelong 1889
Jeg ved et evigt Himmerig

 1. Nu falmer skoven trindt om land,
  og fuglestemmen daler;
  alt flygted storken over strand,
  ham følger viltre svaler.
 2. Hvor marken bølged nys som guld
  med aks og vipper bolde,
  der ser man nu kun sorten muld
  og stubbene de golde.
 3. Men i vor lade, på vor lo,
  der har vi nu Guds gaver,
  der virksomhed og velstand gro
  i tøndemål af traver.
 4. Og han, som vokse lod på jord
  de gyldne aks og vipper,
  han bliver hos os med sit ord,
  det ord, som aldrig glipper.
 5. Ham takker alle vi med sang
  for alt, hvad han har givet,
  for hvad han vokse lod i vang,
  for ordet og for livet.
 6. Da over os det hele år
  sin fred han lyser gerne,
  og efter vinter kommer vår
  med sommer, korn og kerne.
 7. Og når engang på Herrens bud
  vort timeglas udrinder,
  en evig sommer hos vor Gud
  i Paradis vi finder.
 8. Da høste vi, som fugle nu,
  der ikke så og pløje;
  da komme aldrig mer i hu
  vi jordens strid og møje.
 9. For høsten her og høsten hist
  vor Gud ske lov og ære,
  som ved vor Herre Jesus Krist
  vor Fader ville være!
 10. Hans Ånd, som alting kan og ved,
  i disse korte dage
  med tro og håb og kærlighed
  til Himlen os ledsage!

N.F.S. Grundtvig 1844.

Den signede dag med fryd vi ser (402)

Mel.: C.E.F. Weyse 1826

 1. Den signede dag med fryd vi ser
  af havet til os opkomme;
  den lyse på himlen mer og mer,
  os alle til lyst og fromme!
  Det kendes på os som lysets børn,
  at natten hun er nu omme!
 2. Den signede stund, den midnatstid,
  vor Herre han lod sig føde,
  da klared det op i østerlid
  til dejligste morgenrøde,
  da lyset oprandt, som Jordens bold
  skal lysne udi og gløde.
 3. Om levende blev hvert træ i skov,
  og var så hvert blad en tunge,
  de kunne dog ej Guds nådes lov
  med værdelig røst udsjunge;
  thi evig nu skinner livets lys
  for gamle og så for unge.
 4. Thi takke vi Gud, vor Fader god,
  som lærken i morgenrøde,
  for dagen, han os oprinde lod,
  for livet, han gav af døde;
  den signede dag i Jesu navn
  os alle vort liv forsøde!
 5. Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag,
  med stråler i krans om tinde!
  Hver time til Herrens velbehag
  som bække i eng henrinde,
  til frydelig sig til sidst de sno
  op under de grønne linde!
 6. Som guld er den årle morgenstund,
  når dagen opstår af døde,
  dog kysser os og med guld i mund
  den liflige aftenrøde,
  så tindre end må det matte blik,
  de blegnede kinder gløde.
 7. Så rejse vi til vort fædreland,
  dér ligger ej dag i dvale,
  dér stander en borg så prud og grand
  med gammen i gyldne sale;
  så frydelig dér til evig tid
  med venner i lys vi tale.

Nordisk dagvise 14. årh. Dansk 1569.
N.F.S. Grundtvig 1826 og 1846.
Jf. nr. 734 og 353.

Du kan kontakte os hele døgnet