Skip to main content

Befal du dine veje (36)

Mel.: Hans Leo Hassler 1601
Jeg ved, på hvem jeg bygger

 1. Befal du dine veje
  og al din hjertesorg
  til hans trofaste pleje,
  som bor i Himlens borg!
  Han, som kan stormen binde,
  hvem bølgen lyde må,
  han kan og vejen finde,
  hvorpå din fod kan gå.
 2. På Herren må du agte,
  hvis det dig vel skal gå;
  hans gerning du betragte,
  hvis din skal vel bestå!
  Ved sorg og selvskabt plage
  du intet retter ud,
  thi intet kan du tage,
  alt kan du få af Gud.
 3. Din trofasthed og nåde,
  o Fader, bedst forstår,
  hvad skade kan og både
  de dødeliges kår,
  og hvad du har for øje,
  det sker, o stærke Gud,
  og alting sig må føje
  dit råd at føre ud.
 4. Vej har du alle steder,
  dig midler fattes ej;
  kun nåde du udspreder,
  kun lys er al din vej;
  din gerning kan ej hvile,
  ej standses kan dit fjed,
  når du til os vil ile
  med hjælp og bistand ned.
 5. Om alle Helved-magter
  end trodse og modstå,
  det du for intet agter,
  vil ej tilbage gå.
  Hvem kan mod dig vel stande,
  som slynger lynets pil?
  Hvem vover at forbande,
  når du velsigne vil?
 6. Så kast da al din smerte
  på Herrens stærke magt,
  og håb, o, håb, mit hjerte,
  vær trøstig, uforsagt!
  Du er dog ej den herre,
  som alting råde bør;
  Gud monne sceptret bære,
  og alting vel han gør.

Sl 37,5
Paul Gerhardt 1653.
St. J. Stenersen 1826.
W.A. Wexels 1840.

Du kan kontakte os hele døgnet