Skip to main content

Den signede dag med fryd vi ser (402)

Mel.: C.E.F. Weyse 1826

 1. Den signede dag med fryd vi ser
  af havet til os opkomme;
  den lyse på himlen mer og mer,
  os alle til lyst og fromme!
  Det kendes på os som lysets børn,
  at natten hun er nu omme!
 2. Den signede stund, den midnatstid,
  vor Herre han lod sig føde,
  da klared det op i østerlid
  til dejligste morgenrøde,
  da lyset oprandt, som Jordens bold
  skal lysne udi og gløde.
 3. Om levende blev hvert træ i skov,
  og var så hvert blad en tunge,
  de kunne dog ej Guds nådes lov
  med værdelig røst udsjunge;
  thi evig nu skinner livets lys
  for gamle og så for unge.
 4. Thi takke vi Gud, vor Fader god,
  som lærken i morgenrøde,
  for dagen, han os oprinde lod,
  for livet, han gav af døde;
  den signede dag i Jesu navn
  os alle vort liv forsøde!
 5. Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag,
  med stråler i krans om tinde!
  Hver time til Herrens velbehag
  som bække i eng henrinde,
  til frydelig sig til sidst de sno
  op under de grønne linde!
 6. Som guld er den årle morgenstund,
  når dagen opstår af døde,
  dog kysser os og med guld i mund
  den liflige aftenrøde,
  så tindre end må det matte blik,
  de blegnede kinder gløde.
 7. Så rejse vi til vort fædreland,
  dér ligger ej dag i dvale,
  dér stander en borg så prud og grand
  med gammen i gyldne sale;
  så frydelig dér til evig tid
  med venner i lys vi tale.

Nordisk dagvise 14. årh. Dansk 1569.
N.F.S. Grundtvig 1826 og 1846.
Jf. nr. 734 og 353.

Du kan kontakte os hele døgnet