Dødsanmeldelser

Et dødsfald skal altid anmeldes til begravelsesmyndigheden ( kirkekontor eller kirkebogsfører) i afdødes bopælssogn.

Vi hjælper gerne med at kontakte ovennævnte, ligesom vi udfylder dødsanmeldelsen; som skal indeholde oplysninger om afdødes bopæl, fødested, dødsdato og sted, samt evt. vielsessted og oplysninger om evt. ægtefælle.

På dødsanmeldelsen skal endvidere stå hvem der anmelder dødsfaldet, hvem skifteretten skal henvende sig til, hvor og hvornår bisættelsen eller begravelsen skal finde sted, hvilken præst der skal forrette handlingen, om afdøde var medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, og på hvilken kirkegård begravelsen eller urnenedsættelsen skal finde sted.

Vi er altid tæt på dig

Københavnsvej 5, 4760 Vordingborg, Telefon 55 34 50 10
Farimagsvej 32, 4700 Næstved, Telefon 55 72 08 14

Du kan kontakte os hele døgnet