Skip to main content

Dødsanmeldelser

Et dødsfald skal altid anmeldes til begravelsesmyndigheden ( kirkekontor eller kirkebogsfører) i afdødes bopælssogn.

Vi hjælper gerne med at kontakte ovennævnte, ligesom vi udfylder dødsanmeldelsen; som skal indeholde oplysninger om afdødes bopæl, fødested, dødsdato og sted, samt evt. vielsessted og oplysninger om evt. ægtefælle.

På dødsanmeldelsen skal endvidere stå hvem der anmelder dødsfaldet, hvem skifteretten skal henvende sig til, hvor og hvornår bisættelsen eller begravelsen skal finde sted, hvilken præst der skal forrette handlingen, om afdøde var medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, og på hvilken kirkegård begravelsen eller urnenedsættelsen skal finde sted.

Du kan kontakte os hele døgnet