Højtideligheden

Når den sidste afsked skal tages med afdøde, foregår det ved enten en begravelse eller en bisættelse (kremering). Afdøde, eller de pårørende, kan bestemme om højtideligheden skal afholdes i afdødes bopælssogn eller i anden kirke eller kapel, som afdøde, eller de efterladte, har været tilknyttet.

Såfremt det er muligt, aftales tid og sted for højtideligheden under samtalen med bedemanden. Hvis samtalen med bedemanden afholdes i en weekend, eller om aftenen, vil man typisk skulle vente til den efterfølgende hverdag for at kunne aftale tidspunkt for højtideligheden med præsten. Øvrige aftaler med graver, kordegn og evt. kapel besluttes også under samtalen.

Som hovedregel skal afdøde begraves, eller bisættes, indenfor 8 dage efter dødstidspunktet. Det er dog muligt at opnå dispensation for dette, hvis afdødes familie er forhindret i at deltage, fx grundet ferie.

Borgerlig begravelse eller bisættelse

Hvis den afdøde ikke var medlem af folkekirken eller har udtrykt ønske om, at der ikke skal medvirke en præst ved højtideligheden, kan højtideligheden foregå som en borgerlig handling fx fra et kirkegårdskapel, et sygehus eller fra hjemmet. I tilfælde af at præsten ikke skal forestå højtideligheden, vil bedemanden kunne fungere som ceremonimester.

Vi er altid tæt på dig

Københavnsvej 5, 4760 Vordingborg, Telefon 55 34 50 10
Farimagsvej 32, 4700 Næstved, Telefon 55 72 08 14

Du kan kontakte os hele døgnet