Skip to main content

Ingen er så tryg i fare (49)

Mel.: Svensk folkemelodi 19. årh.

 1. Ingen er så tryg i fare
  som Guds lille børneskare,
  fuglen ej i skjul bag løvet,
  stjernen ej højt over støvet.
 2. Herren selv på Zions bjerge
  for sit folk er skjold og værge,
  vil sig over os forbarme,
  bære os på faderarme.
 3. Ingen nød og ingen lykke
  af hans favn os bort skal rykke;
  han, den bedste ven blandt venner,
  al vor trang og længsel kender.
 4. Vore hovedhår han tæller,
  hver en tåre, som vi fælder;
  han os føder og os klæder,
  midt i sorgen han os glæder.
 5. Om han tager, om han giver,
  samme Fader han dog bliver,
  og hans mål er kun det ene,
  barnets sande vel at tjene.
 6. Fryd dig da, du lille skare!
  Jakobs Gud vil dig bevare;
  på hans mindste vink må alle
  fjenderne til jorden falde.
 7. Og når endt er kampens dage,
  endt hver jordisk nød og klage,
  kalder os vor Faders stemme
  til en evig fryd derhjemme.

Lina Sandell-Berg 1856.
Fredrik Engelke 1873. P.D. Koch 1891.
Bearbejdet 1895. 1953.

Du kan kontakte os hele døgnet