Skip to main content

Kirkegård/Over havet

Kirkegård

Der er forskellige muligheder for gravsteder på kirkegårdene og de kan variere meget fra sogn til sogn; der kan være enkelt og dobbelt gravsted, urnegravsted, gravsted i plænen samt kendt og ukendt fællesgravsted. Har du ikke allerede et gravsted, skal du i samråd med graveren eller kirkegårdslederen på den pågældende kirkegård udvælge et gravsted. 

Over havet

Ønskede den afdøde eller er det familiens ønske, at asken fra den afdøde skal spredes over åbent hav, hjælper vi gerne med at ansøge om og arrangere dette. Spredningen af aske over åbent hav er gratis.

Du kan kontakte os hele døgnet