Kirkegård/Over havet

Kirkegård

Der er forskellige muligheder for gravsteder på kirkegårdene og de kan variere meget fra sogn til sogn; der kan være enkelt og dobbelt gravsted, urnegravsted, gravsted i plænen samt kendt og ukendt fællesgravsted. Har du ikke allerede et gravsted, skal du i samråd med graveren eller kirkegårdslederen på den pågældende kirkegård udvælge et gravsted. 

Over havet

Ønskede den afdøde eller er det familiens ønske, at asken fra den afdøde skal spredes over åbent hav, hjælper vi gerne med at ansøge om og arrangere dette. Spredningen af aske over åbent hav er gratis.

Vi er altid tæt på dig

Københavnsvej 5, 4760 Vordingborg, Telefon 55 34 50 10
Farimagsvej 32, 4700 Næstved, Telefon 55 72 08 14

Du kan kontakte os hele døgnet