Skip to main content

Overslag og priser – Rabatter og tilskud

Vejledende prisoverslag

Samtalen afsluttes altid med, at vi laver et skriftligt overslag på alle begravelses/bisættelses omkostninger.

Vi tilbyder at regninger for blomster, annoncer, gravsted, og stenhugger kan sendes til os, således at vi laver en samlet regning for alle udgifter, dog med undtagelse af vedligeholdelse på kirkegården: Dette skal familien selv afregne med stiftet

Vi tilbyder at vores regning først skal betales efter at man har haft kontakt med skifteretten og har fået et overblik over boets behandling.

Det er muligt og lettest for de fleste at aflevere regningen i afdødes bank til betaling. Banken vil så (såfremt der er dækning på kontoen) overføre fakturabeløbet til os.

Rabatter og tilskud

Der er ikke to begravelse der er ens

Her er vist priseksempler på bisættelser og begravelser, som naturligvis kan variere alt efter ønsker og behov.

I priseksemplerne fremgår både den almindelige pris samt prisen hvis, man er medlem af Ældre Sagen. Er afdøde medlem får man 15% rabat på kisteprisen. 

Alle priser i eksemplerne er i kr. inkl. moms. Herudover kommer der evt. udgifter til: Blomster, Kremering, Kirke/Kapel, Mindesammenkomst, Gravsted, Stenhuggerarbejde mv.
Vi er naturligvis gerne behjælpelig med at formidle disse oplysninger.

Du kan kontakte os hele døgnet