Skip to main content

Til himlene rækker (31)

Mel.: J.P.E. Hartmann 1852
P.E. Hartmann 1852

 1. Til himlene rækker din miskundhed, Gud,
  din trofasthed når dine skyer;
  din retfærdshånd over bjergene ud
  er strakt over dale og byer.
 2. Som himlenes favn er din kærlighed, Gud,
  som havenes dyb dine domme.
  Til frelsen fører du sjælene ud,
  vil skabningens suk ihukomme.
 3. Hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud,
  hvor menneskebørnene bygge!
  I mulm er kærlighedsvingen bredt ud,
  vi skjuler os under dens skygge.
 4. Du kvæger i ørken den tørstende sjæl,
  du bjærger den bævende due.
  Hos dig er livets det evige væld,
  og lys i dit lys skal vi skue.

Sl 36, 6-10
B.S. Ingemann 1845.

Du kan kontakte os hele døgnet