Skip to main content

Vores historie

I 1911 BLEV BEGRAVELSESFORRETNINGEN E. CHRISTOFFERSEN I NÆSTVED ETABLERET OG SIDENHEN UDVIDET MED EN AFDELING I VORDINGBORG

Forretningen i Næstved blev grundlagt af snedkermester Peter Christoffersen den 7. marts 1911 og var beliggende på Ringstedgade 20, senere flyttede virksomheden til Grønnegade. 

Efter nogle år, nærmere betegnet i 1934 flyttede bedemandsforretningen tilbage til Ringstedgade. I 1944 døde Peter Christoffersen og forretningen blev overtaget af hans enke, Emilie, som drev forretningen videre, indtil sønnen, Ebbe, i 1957 blev en del af foretagendet. Ebbes hustru, Bente, startede kort tid efter, og senere i 1981 trådte parrets datter, Anette Christoffersen, ind i virksomheden. Anette var uddannet bedemand og var på daværende tidspunkt kun 29 år gammel.

BEGRAVELSESFORRETNING GENNEM 3 GENERATIONER

Peter Christoffersens hustru, Emilie, nåede at opleve det 3. generationsskifte, inden sin død i 1986. Ebbe, som på daværende tidspunkt stod i spidsen for bedemandsforretningen, døde året efter i 1987, hvorefter konen og datteren valgte at føre virksomheden videre i fællesskab. I 1990 rykkede forretningen til nye lokaler på Farimagsvej 32 i Næstved.

Senere trådte Flemming Mortensen ind i virksomheden og sammen åbnede de en ny afdeling i Vordingborg, som ledes af daglig leder, Bjarne Jannerup. Afdelingen i Vordingborg har til huse på Københavnsvej 5.

Vores historie

Vores historie

Vores historie

Vores historie

Du kan kontakte os hele døgnet